De hoogopgeleide oudere drinkt het vaakst van allemaal

Redactie Trouw 10 juli 2018

Nergens in Europa drinken hoogopgeleiden vaker alcohol als in Nederland en België. Daarbij valt op dat het vooral de Nederlandse ouderen met een hoge opleiding zijn die drinken.

Van de 25- tot 35-jarigen met een wetenschappelijke opleiding drinkt 30,4 procent geregeld een glaasje. Onder de groep 56- tot 70-jarige academici is dat percentage ruim tweemaal zo hoog. 65 procent is een frequente innemer, staat in een rapport van de Radboud Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vandaag wordt gepresenteerd.

De onderzoekers vergeleken gegevens van Nederlanders met die van andere Europeanen. Zij vonden geen verband tussen roken en de welvaart in een land. Dat is er wel bij alcoholgebruik. Hoe hoger de welvaart, des te meer er wordt gedronken. Door de hoogopgeleiden welteverstaan. 

Goede wijnen

Als verklaring stellen de onderzoekers dat alcoholgebruik wellicht meer geaccepteerd is in rijkere landen. ‘Daarnaast is het mogelijk dat hoogopgeleiden zich in landen met meer economische ontwikkeling vaker met hun culturele leefstijl trachten te onderscheiden van laagopgeleiden, bijvoorbeeld door het drinken van goede wijnen of exclusieve gedistilleerde dranken’, schrijven ze.

Afgezien van het alcoholgebruik leven hoogopgeleiden gezonder dan de laagopgeleiden. Ze roken minder, eten meer groenten en fruit en bewegen meer. De grootste verschillen tussen de gezondheid van laag- en hoogopgeleiden zijn te vinden in Estland, België en Duitsland. Nederland zit in de middenmoot.

De onderzoekers keken ook of er verschillen waren in het aantal uren dat mensen bezig zijn met (sportief) bewegen. In de Noord-Europese landen lijkt opleidingsniveau nauwelijks van invloed. Dat is anders in de Oost-Europese landen, waar laag­opgeleiden weinig trek hebben in fysieke inspanning.

Data analytics

We need information to make better decisions. So, instead of selecting a customer directly, you may need to answer this question, "Which market does this customer belong to?", then the country the customer belongs to, and only then can you specify the customer.

Data analytics is a process of inspecting, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, suggesting conclusions, and supporting decision-making. Data analysis has multiple facets and approaches, encompassing diverse techniques under a variety of names, in different business, science, and social science domains.

Data mining is a particular data analysis technique that focuses on modeling and knowledge discovery for predictive rather than purely descriptive purposes, while business intelligence covers data analysis that relies heavily on aggregation, focusing on business information.[1] In statistical applications data analysis can be divided into descriptive statistics, exploratory data analysis (EDA), and confirmatory data analysis (CDA). EDA focuses on discovering new features in the data and CDA on confirming or falsifying existing hypotheses. Predictive analytics focuses on application of statistical models for predictive forecasting or classification, while text analytics applies statistical, linguistic, and structural techniques to extract and classify information from textual sources, a species of unstructured data. All are varieties of data analysis.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_analysis

Page 2 of 2