4 daagse summercourse ICT

Summercourse onderwerpen

TRAINING COBOL

 • Introductie
 • Historie
 • Mainframe als omgeving
 • Cobol taalaspecten
 • Programmeren “Hello World”, bekend raken met omgeving
 • Programmeren UC104, Programmeren UC204, samenwerkingsopdracht

 

Versla de computer door het gebruik van Artificial Intelligence 

Bouw je AI applicatie op met codes en wordt de ultieme tegenstander van je computer. Tijdens deze dag zal je worden begeleid door Java experts, die je uitleggen wat de beste manieren van programmeren is en welke programmeertaal. Met 1 doel beat de computer met een aantal games.

 

ZET HET IDEALE TOESLAGENSYSTEEM OP

Hoe zou jij de toeslagenapplicatie bouwen en inrichten. Tijdens deze dag ga je daarmee aan de slag en nemen onze collega’s je mee in de oplossingen en uitdagingen bij de Belastingdienst. Met welke dingen moet je rekening houden tijdens het bouwen en welke consequenties hebben jouw gemaakte keuzes.

Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom deze is opgebouwd zoals ze is opgebouwd,  hoe zijn de verschillende onderdelen opgebouwd en hoe hangt dit samen.

 

HELP EEN KLANTVRAAG

De klant heeft een technische vraag. Hoe los je die in een dag op Via Agile/Scrum methodiek. Samen met Belastingdienst experts ga je aan de slag met een real live klantvraag. De klant komt deze pitchen en daarna ga je in groepjes aan de slag. Welk groepje verzorgd de beste oplossing? Zit jij in het winnende team?

Personeelstekorten in Overijssel en Gelderland Noord

deventerrtv.nl  jul 19, 2018

De aanhoudende economische groei zorgt in toenemende mate voor personeelstekorten. UWV onderzocht welke oplossingen werkgevers inzetten om toch personeel te vinden. Ook in Overijssel en Gelderland Noord zijn er veel initiatieven om personeelstekorten te verminderen. 

 WW in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe daalt tot onder 10.000 uitkeringen 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 9.898 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 3,8% (-391 uitkeringen). Dat is iets minder dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 25,9%, oftewel 3.467 uitkeringen. Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

WW-uitkeringen in Twente dalen sterker dan landelijk 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 10.084 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,2% (-557 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 28,1%, oftewel 3.937 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

Sterkere afname WW-uitkeringen in Regio Zwolle dan landelijk 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 8.140 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 6,3% (-547 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 28,4%, oftewel 3.228 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

Toenemende personeelstekorten 

De dalende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord hangen samen met de aanhoudende economische groei. Deze groei zorgt echter ook in toenemende mate voor personeelstekorten. Steeds meer werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen. UWV laat met de publicatie “Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen” zien voor welke beroepen dit geldt. De lijst wordt groter. Een paar jaar geleden waren er vooral tekorten in de techniek en ICT. Nu zijn er steeds meer beroepen waarvoor werkgevers moeilijk mensen kunnen vinden. Naast technische en ICT beroepen, gaat het bijvoorbeeld om verschillende soorten chauffeurs, verpleegkundigen, docenten exacte vakken, klantcontactmedewerkers, restaurantkoks en hoveniers. Ook in Overijssel en Gelderland Noord zijn er voor deze beroepen vaak personeelstekorten. 

Oplossingen uit de praktijk 

UWV onderzocht welke oplossingen werkgevers toepassen om personeel te vinden voor hun moeilijk vervulbare vacatures. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in de publicatie “Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk”. Soms is de oplossing snel gevonden, door intensiever te werven, functie-eisen aan te passen, betere arbeidsvoorwaarden te bieden of medewerkers vragen meer te werken. Als dit niet afdoende is, kunnen werkgevers aan andere manieren denken. Het overzicht geeft hiervoor 24 oplossingen, verdeeld over drie strategieën: nieuw talent aantrekken, het werk anders organiseren en personeel binden en boeien. 

In Overijssel en Gelderland Noord zijn er veel initiatieven om personeelstekorten te verminderen. Zo organiseerde Regio Zwolle met verschillende partijen een rondleiding bij twee logistieke werkgevers. Werkzoekenden kregen daarbij voorlichting over de mogelijkheden en opleidingen in de logistiek. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe start in september het eerste brede opleidingstraject voor zorg en welzijn. Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in deze sector. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie. In Twente gaat het Project Virtual Reality binnenkort van start. Een aantal branches met grote personeelstekorten worden extra belicht bij werkzoekenden. Het doel is om de, vaak verkeerde, beeldvorming over beroepen in deze branches bij te stellen. Hiervoor worden Virtual Reality / 360° filmpjes ingezet. Dit stelt werkzoekenden in staat om een kijkje te nemen bij werkgevers, alsof ze er zelf zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld de klantcontactcenterbranche. 

 

Ni hao op de Veluwe

Rosanne Kropman– 11 juli 2018

Aan Abudunabi en haar collega's van Next Port China de taak om die marketing te doen. De insteek: de schilderijen in het Kröller-Möller en dan met name de Van Goghs, gecombineerd met een dag in de natuur.

Toerisme uit China is booming in Nederland (en trouwens ook in andere landen). Vorig jaar nam het aantal hotelovernachtingen van Chinezen hier met 26 procent toe ten opzichte van 2016. Toch is hun aantal maar 2 procent van het totaal aantal buitenlandse gasten, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naar schatting bezoeken ruim 350.000 Chinezen Nederland, maar dat gaat veranderen: naar verwachting zullen dat er in 2020 al zo'n 800.000 zijn. En dat lijkt helemaal geen conservatieve schatting: in 2020 gaan zo'n 170 miljoen Chinezen naar het buitenland op vakantie, becijferde zakenbank Goldman Sachs.

Veel Chinese toeristen reizen in groepen, maar ook de individuele reiziger komt steeds vaker naar Europa. En juist die laatste reiziger wil het Het Nationaal Park De Hoge Veluwe bereiken.

Wat is segmentatie?

Groei en succes kunnen worden gerealiseerd door de communicatie af te stemmen op verschillende consumenten en de doelgroepen die voor jouw organisatie van belang zijn.
Segmentatieonderzoek van Motivaction maakt het je makkelijker hierin de juiste keuzes te maken. Bij segmentatieonderzoek wordt een populatie onderverdeeld in verschillende groepen die op relevante aspecten onderscheidend zijn van elkaar. Het doel hiervan is respondenten zodanig in te delen dat zij binnen de segmenten zo veel mogelijk op elkaar lijken, terwijl ze per groep zo veel mogelijk van elkaar verschillen.

 

Traditioneel wordt in segmentatieonderzoek gekeken naar achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht. Door de toegenomen welvaart en individualisering zijn deze kenmerken minder verklarend voor ons gedrag en is het van belang ook te kijken naar dieperliggende waarden en drijfveren. Dankzij segmentatieonderzoek krijg je zicht op de drijfveren van jouw doelgroep, waardoor je deze gerichter kunt aanspreken.

Wat levert segmenteren je op?

 • Inzicht in de grootte van jouw markt en doelgroepen.
 • Een sociodemografisch profiel per segment, zodat je weet wie je moet benaderen.
 • Een beschrijving van de segmenten in termen van waarden, leefstijl, houding en gedrag zodat je weet waar en hoe je jouw doelgroep kunt benaderen.
 • Om de segmenten tot leven te laten komen adviseert Motivaction het segmentatiemodel uit te werken in persona’s.
 • Inzicht in de manier waarop, via welke media en volgens welke story lines je het best met jouw doelgroep kunt communiceren.

Hoe werkt segmenteren?

Segmentatieonderzoek bestaat uit een aantal stappen. Door middel van kwalitatief onderzoek brengen wij de wensen, behoeften en drijfveren van mensen ten aanzien van een onderwerp in kaart. Door de diepte in te gaan in gesprekken en meningen, argumentaties en overtuigingen te exploreren komen hypothesen naar voren die we middels kwantitatief onderzoek onder een bredere populatie kunnen toetsen. Wij vertalen deze attitudes in stellingen of andersoortige vraagstellingen, die voorgelegd worden in een kwantitatieve vragenlijst onder representatieve steekproeven. Door middel van clusteranalyse zoeken wij vervolgens groepen respondenten die gemeenschappelijke kenmerken hebben en onderling sterk verschillen. Motivaction maakt hierbij onder meer gebruik van Latente Klasse Analyse, een techniek waarmee we de kwaliteit van het segmentatiemodel waarborgen.

Voorbeelden van segmentatieonderzoeken

 • Bestuursstijlen: ontdek via workshops welke bestuursstijlen bij jouw organisatie passen.
 • Burgerschapsstijlen: verkrijg diepgaand inzicht in de motivaties en behoeften van burgers.
 • BusinessLocus: wat zijn de motivaties, waarden en behoeften van verschillende typen mkb-ondernemers?
 • Customer Journey: we brengen de bewuste en onbewuste moments of truth in kaart, zodat je de klantbeleving beter begrijpt.
 • Glocalities: biedt je diepgaand inzicht in de waarden, drijfveren, leefstijl en culturele verschillen binnen een internationale doelgroep.
 • Mentality-segmentatie: geeft antwoord op de drijfveren en trends binnen jouw doelgroep.
 • Nieuwe Nederlanders: brengt diepgaand inzicht in de motivatie en behoeften van Nieuwe Nederlanders in kaart.
 • Persona’s: helpt de wensen en problemen van klanten beter te begrijpen met als resultaat een hogere klanttevredenheid.
 • Publieksonderzoek: krijg inzicht in het profiel, de motieven en wensen en behoeften van jouw doelgroep.
 • Shopper Decision Journey: biedt inzicht in het traject van de shopper.

 

 • Martin Muller
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +31 (0)20 589 83 83

 

 • Clasine van der Wal
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +31 (0)20 589 83 83

 

Niet Blokker maar Xenos lijdt onder de opkomst van Action

Elisa Hermanides 7 juli 2018

Wie het heeft over de teloorgang van Blokker, heeft het al snel over Action als de grote boosdoener. Maar klopt dit wel?

Bodemprijzen, een sterk wisselend assortiment en weinig opsmuk: met die formule wist Action de afgelopen jaren Blokker flink pijn te doen. Tenminste, dat is de veronderstelling die steeds terugkomt als het gaat over de ellendige financiële situatie van dat familiebedrijf. Maar klopt die aanname wel?

Nee, zegt Jan Louwris van data-analysebureau Whooz. "De doelgroepen van Blokker en Action overlappen slechts voor een klein deel."

Whooz maakte met behulp van verschillende databases een analyse van de belangrijkste groepen klanten van de winkelketens. Daaruit blijkt dat Blokker vooral wat oudere klanten trekt. Dat kan gaan om bejaarde echtparen met een kleine beurs, maar ook om goed verdienende koppels waarvan de kinderen net uit huis zijn gegaan. Ook de stadse elite komt relatief veel bij Blokker.

Action weet jongeren beter aan te spreken. De winkels zijn populair onder studenten en jonge stellen die niet veel geld verdienen. Niet dat ouderen de winkels niet weten te vinden. Ook dorpse vijftigplussers en de modaal verdienende plattelandsliefhebber komen graag bij Action. Alleen de welgestelde groepen halen grotendeels hun neus op voor Action. Blokker weet juist dat soort klanten wel aan te spreken.

Action en Blokker zitten dus eigenlijk nauwelijks in elkaars vaarwater. Alleen alleenstaande ouderen met een klein pensioen, boeren en vijftigplussers uit de provincie komen graag bij beide ketens.

Interieurketen

Dat betekent echter niet dat Blokker Holding, het moederbedrijf van winkelketen Blokker, niet heeft geleden onder de opkomst van Action. Whooz keek ook naar de doelgroepen die Xenos, zusterbedrijf van Blokker, aanspreekt en wat bleek? Xenos en Action zitten wel in elkaars vijver te vissen. Zo zijn beide ketens populair bij jongeren met een niet-westerse achtergrond, bij jonge koppels met een laag inkomen en bij arbeiders en jonge gezinnen met een modaal inkomen.

Action heeft dus niet Blokker, maar vooral Xenos uit de markt gedrukt, zegt Louwris. Zo bezien was het nog niet zo'n slecht idee van Blokker Holding om 110 van de 170 Xenos-winkels om te bouwen naar interieurketen Casa, een bedrijf van de Blokkerfamilie dat buiten Blokker Holding valt.

Maar als Action niet de grote, allesverslindende concurrent van Blokker is, hoe komt het dan dat de keten zich mei 2017 genoodzaakt zag om 100 van de 533 filialen te sluiten? Dat heeft Louwris niet onderzocht, maar hij vermoedt dat Blokker vooral last heeft gehad van de opkomst van online-winkels.

Volgens Louwris had Blokker eerder meer winkels moeten sluiten op plekken waar hun klanten weinig komen. "En ze hebben met de reclame met Sarah Jessica Parker de plank misgeslagen. Daar voelde de doelgroep zich niet senang bij."

Maar toenmalig topman Casper Meijer heeft ook dingen goed gezien. "De prijzen en producten pasten wel bij het soort klant dat er graag komt."

Sinds het vertrek van Meijer is Blokker echter aan het stunten geslagen met de prijzen. Dat vindt Louwris juist niet verstandig. "Dan zie je dat de keten koopjesjagers aan zich probeert te binden, terwijl die juist liever naar Action gaan. Het is voor Blokker moeilijk om die concurrentieslag te winnen, en ondertussen vervreemdt Blokker zich van de huidige groep klanten die aanbiedingen en kortingen niet zo belangrijk vindt.

Page 1 of 2